Rok za predaju PDV obrazaca

Podsjećamo kako je stupanjem na snagu novog Zakona o PDV-u izmijenjen rok za predaju PDV prijava na 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Tako je rok za predaju obrazaca PDV, PDV-S i ZP za srpanj utorak, 20. kolovoza 2013. godine. Obrasci se predaju isključivo elektronskim putem korištenjem elektronskog servisa Porezne uprave ePorezna. Rok za podmirenje PDV obveze i dalje je ostao do kraja mjeseca za prethodni mjesec, odnosno do 31. kolovoza 2013. godine za srpanj.