Prijenos porezne obveze u građevinskoj djelatnosti

Građevinske usluge pružene nakon 1. srpnja 2013. godine sukladno novom Zakonu o PDV-u oporezuju se prijenosom porezne obveze na primatelja usluge pod uvjetom da je primatelj građevinske usluge obveznik PDV-a. Za pružatelja će građevinska usluga biti oslobođena PDV-a, a primatelj će morati samo-zaračunati PDV obvezu te je iskazati i kao obvezu i kao pretporez (ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti za odbitak pretporeza) u istoj PDV prijavi, bez plaćanja PDV obveze. Prijenos porezne obveze u građevinskoj djelatnosti je obvezan. Na stranicama Porezne uprave objavljeno je službeno mišljenje o različitim pitanjima o oporezivanju građevinskih usluga PDV-om, koje možete vidjeti ovdje.