Novosti

25 Ožu

Predaja GFI za 2013. za potrebe statistike

Podsjećamo! Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. za potrebe statistike FINA-i je ponedjeljak, 31. ožujka 2014. Za potrebe statistike FINA-i je potrebno dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka te dodatne podatke. Više o pr (...)

više »
30 Pro

Povećanje PDV-a s 10% na 13%

Od 1. siječnja 2014. godine snižena stopa PDV-a od 10% povećava se na 13%. Stopom PDV-a od 13% oporezivat će se sve isporuke koje se trenutno oporezuju stopom od 10%, odnosno: 

04 Pro

Primjena JOPPD obrasca od 01. siječnja 2014

Od 1. siječnja 2014. godine započinje primjena jedinstvenog obrasca JOPPD koji zamjenjuje dosadašnje obrasce ID, ID-1, IDD, IDD-1, IP i R-Sm.
Obrazac JOPPD predstavlja izvješće o isplaćenim plaćama, plaćenim doprinosima, porezu na dohodak (...)

više »
15 Ruj

Odbitak pretporeza po R-2 računima

Sukladno novom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, načelo blagajne, odnosno plaćanje obveze za PDV i priznavanje pretporeza prema (na)plaćenim naknadama bit će na snazi do 31. prosinca 2014. godine. Navedeno predstavlja iznimku u odnosu n (...)

više »
12 Kol

Pitanja i odgovori o PDV-u

1.srpnja 2013. godine na snagu je stupio novi Zakon o PDV-u kojim je hrvatsko PDV zakonodavstvo usklađeno s europskim smjernicama, odnosno s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ. Na stranicama Porezne uprave objavljena su najćešća pitanja i odgovori na (...)

više »
15 Kol

Rok za predaju PDV obrazaca

Podsjećamo kako je stupanjem na snagu novog Zakona o PDV-u izmijenjen rok za predaju PDV prijava na 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Tako je rok za predaju obrazaca PDV, PDV-S i ZP za srpanj utorak, 20. kolovoza 2013. godine. Obrasci se predaju i (...)

više »
29 Srp

Prijenos porezne obveze u građevinskoj djelatnosti

Građevinske usluge pružene nakon 1. srpnja 2013. godine sukladno novom Zakonu o PDV-u oporezuju se prijenosom porezne obveze na primatelja usluge pod uvjetom da je primatelj građevinske usluge obveznik PDV-a. Za pružatelja će građevinska usluga (...)

više »