Predaja GFI za 2013. za potrebe statistike

Podsjećamo! Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. za potrebe statistike FINA-i je ponedjeljak, 31. ožujka 2014. Za potrebe statistike FINA-i je potrebno dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka te dodatne podatke. Više o predaji godišnjih financijskih izvještaja za 2013. nađite na sljedećem linku.