Odbitak pretporeza po R-2 računima

Sukladno novom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, načelo blagajne, odnosno plaćanje obveze za PDV i priznavanje pretporeza prema (na)plaćenim naknadama bit će na snazi do 31. prosinca 2014. godine. Navedeno predstavlja iznimku u odnosu na pravila propisana Direktivama vezanim za indirektno oporezivanje jer iste ne poznaju načelo blagajne u ovom slučaju.

Stoga je obveznicima PDV-a koji PDV obračunavaju prema izdanim računima dopušten odbitak pretporeza po R-2 računima bez obzira na to je li takav račun plaćen ili ne.

Dodatno, obveznici PDV-a koji PDV obračunavaju prema izdanim računima od 1. srpnja 2013. više ne moraju na računima isticati oznaku R-1. Iznimno, obveznici PDV-a koji plaćaju PDV prema  naplaćenim naknadama, na računima moraju istaknuti oznaku R-2 i napomenu „obračun prema naplaćenoj naknadi“.